Zoek op de website

Startpagina

Welkom

Dit portaal bevat alle voorzieningen die in en om de stad Groningen zijn gerealiseerd ten behoeve van dak- en thuislozen en is opgezet als een digitale straatgids.

Het belangrijkste doel van dit portaal is om dak- en thuislozen, verwijzers en hulpverleners de weg naar het juiste adres te wijzen. Voor een overzicht van alle opvangvoorzieningen landelijk, zie: www.opvangatlas.nl