Zoek op de website

Colofon

Uitgever:
Stichting van de Straat
Herman Colleniusstraat 18
9718 KT Groningen
(050) 5991427

Grafisch ontwerp:
Shootmedia

Realisatie:
Iwink

Dit portaal bevat alle voorzieningen die in de stad Groningen zijn gerealiseerd ten behoeve van dak- en thuislozen en is opgezet als een digitale straatgids.

Het belangrijkste doel van dit portaal is om dak- en thuislozen die in de stad Groningen verblijven of van plan zijn de stad te bezoeken de weg naar het juiste adres te wijzen, ook zonder dat zij kennis hoeven te nemen van de complexiteit van de maatschappelijke opvang. Het is dus niet zo dat via dit portaal of in het algemeen via het internet nachtopvang kan worden geregeld.

Afgezien van deze zoekfunctie kan dit portaal door zijn opzet ook uitstekend dienst doen als informatiebron voor met name de incidentele, niet professionele hulpverleners; een functie die een bijdrage kan leveren in de preventieve sfeer.

De initiatiefnemers hopen van harte dat de doelgroep zijn voordeel doet met deze service.
 

De Stichting van de Straat is een samenwerkings-verband van lokale instanties die in de stad Groningen actief zijn op het gebied van de opvang van dak- en thuislozen: WerkproOpen Hof, Leger des Heils en Het Kopland.

 De stichting heeft twee doelen: 

  • imagoverbetering van de doelgroep t.o.v. de Groningse bevolking
  • het organiseren van gezamenlijke activiteiten ten behoeve van de doelgroep. 


Vruchten van de samenwerking zijn o.a. de Straatgids, het electronische prikbord voor berichten over individuele clienten, een symposium voor iedereen die zich met de doelgroep bezighoudt, de open dagen van de opvang, dit internetportaal en zo nog meer.

De stichting is in 2000 opgericht en opereert vanuit een opvangperspectief, niet vanuit een hulpverleningsperspectief.