Zoek op de website

DOKTERSDIENST (buiten kantoortijden)

Bel altijd eerst met de doktersdienst.

Zij helpen u graag, maar kom nooit zonder overleg naar een huisartsenpost!

Als je contact opneemt, houd dan de volgende gegevens bij de hand: geboortedatum, verzekeringsnummer en burgerservicenummer (voorheen sofinummer).

DOKTERSDIENST
Damsterdiep 191, 9713EC Groningen

0900 9229 (bijzonder tarief)
www.doktersdienstengroningen.nl