Zoek op de website

TANDARTS

Als je dak- en thuisloos bent, een uitkering hebt bij de Sociale Dienst en verzekerd bent bij Menzis met een aanvullende tandartsverzekering, dan biedt de afdeling Tandheelkunde en Mondhygiëne
van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tandheelkundige behandelingen aan. Je kunt je hiervoor opgeven bij de verpleegkundige van de methadonbehandelunit, of, als je niet verslaafd bent, bij de GGD.