Zoek op de website

Ziektekosten

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING: basisverzekering en aanvullende verzekering

Iedereen die in Nederland woont is verplicht een basiszorgverzekering te hebben. Iedere maand betaal je de zorgpremie, een vast bedrag voor de basisverzekering. Tot 18 jaar is de basiszorgverzekering gratis.
Voor een vergoeding of tegemoetkoming in de kosten voor bijvoorbeeld de tandarts, alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie of een bril moet je je bijverzekeren met een aanvullende verzekering. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Zorgtoeslag

Als je een laag inkomen hebt, kun je de kosten van de basisverzekering deels vergoed krijgen. Dit heet zorgtoeslag. Ook moet je de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben, en een Nederlandse zorgverzekering. Je kunt zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Een aanvraagformulier vind je op het internet (www.toeslagen.nl) of vraag je aan bij de Belastingtelefoon (0800 – 0543).

Mag een zorgverzekeraar mij weigeren omdat ik bijvoorbeeld dakloos ben?

Nee. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht, iedereen komt in aanmerking voor het basispakket van de zorgverzekering. Dit geldt niet voor de aanvullende verzekering.

Wat gebeurt er als ik mijn premie niet betaal?

Zolang er een betalingsachterstand is, kun je de verzekering niet opzeggen. Al vanaf twee maanden betalingsachterstand krijg je te maken met incassomaatregelen.

Ik heb geen ziektekostenverzekering, wat nu?

Ben je onverzekerd, dan heb je wel recht op medische noodzakelijke zorg. Je moet echter alle kosten zelf betalen en je krijgt een boete. Kies dus een zorgverzekeraar. Kijk op het internet om een keuze te maken, bijvoorbeeld op www.kiesbeter.nl of www.verzekeringssite.nl, of vraag advies van een hulpverlener (bijvoorbeeld iemand van de MJD, VNN, SoZaWe, Het Kopland, Twaalfde Huis, GGD/OGGZ-team of de Hulpverleningsdienst). Zij kunnen je ook helpen aan een aanvraagformulier.

Je verzekering gaat in op het moment dat de verzekeraar je aanmeldingsformulier binnen krijgt.

De gemeente Groningen heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraar Menzis over een collectieve verzekering voor minima (GarantVerzorgd). Dit kan schelen in de kosten van je zorgpremie en in de hoogte van vergoedingen. Vraag na bij Menzis of SoZaWe.

Als je door financiële problemen de zorgverzekering (en evt. boete) niet kunt betalen, neem dan contact op met de Groningse Kredietbank. Zij kunnen je verder helpen.

Detentie

Als je in de gevangenis of een justitiële inrichting verblijft, moet je dit doorgeven aan de zorgverzekeraar. Tijdens die periode hoef je namelijk geen premie te betalen voor de basiszorgverzekering. Zodra de detentie is afgelopen, meld je dit ook weer aan de zorgverzekeraar, dan moet je zelf weer premie betalen.

Ziektekosten

www.toeslagen.nl
www.kiesbeter.nl
www.verzekeringssite.nl

STICHTING DE OMBUDSMAN HELPT!
Geen zorgverzekering? Premieachterstand?
Bel (0800) 646 46 44 (gratis)
Kijk op www.zorgverzekering.deombudsman.nl 
Voor gratis advies over zorgverzekering en zorgtoeslag.