Zoek op de website

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

Zorgkantoor Groningen voert de zogenaamde AWBZ, algemene wet bijzondere ziektekosten uit. Uit de AWBZ worden bijzondere zorgkosten vergoed, die niet door de eigen zorgverzekering worden vergoed (bijvoorbeeld kosten voor verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf). Als je een zorgverzekering hebt afgesloten, ben je automatisch ook verzekerd voor de AWBZ.

Aanvragen?

Het zorgkantoor is ondergebracht bij Menzis en onderhoudt contacten met onder meer Het Kopland, Thuiszorg, Lentis, VNN, MJD en stichting Ter Wille. Een deel van de zorg van deze instellingen wordt betaald door de AWBZ. Als je gebruik maakt of wilt maken van de zorg van een van deze instellingen, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een AWBZ-indicatie. Natuurlijk kan de betrokken instelling je daarmee helpen. De aanvraag stuur je naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Zorgkantoor Groningen
Winschoterdiep 70, Groningen

Postadres: Postbus 477, 7500 AL Enschede
(088) 222 42 42
www.menziszorgkantoren.nl

CIZ
Dokter van Deenweg 62-70, 8025 BD Zwolle
Postadres: Postbus 2690, 3500 GR Utrecht
088-789 10 00
www.ciz.nl