Zoek op de website

SOZAWE (Sociale Zaken en Werk)

Een uitkering nodig?

Om in aanmerking te komen voor een dak- en thuislozenuitkering naar aanleiding van de Participatiewet moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Aanmelden (met een legitimatiebewijs) bij het dak- en thuislozenteam van de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein 1 op maandag of vrijdag tussen 9.00-11.00u;
  • Verder heb je -indien van toepassing- nodig: ontslagpapieren werk, ontslagbewijs detentie, overzicht schulden, bank- en/of spaarrekeningen;
  • Als je verblijft in een tijdelijke woonvoorziening heb je een adres, maar als je nergens woont of van de nachtopvang gebruik maakt dan heb je geen adres. De gemeente gaat dan onderzoeken of je in aanmerking kunt komen.
  • Geen inlichtingen willen of kunnen geven omtrent woon- en verblijfsituatie betekent dat er geen onderzoek kan worden gedaan naar het recht op uitkering.

Voorschot bijstandsuitkering

Als je tijdens de behandeling van je bijstandsaanvraag kunt aantonen dat je geen bestaansmiddelen hebt, kun je een voorschot op je uitkering vragen. Of dit wordt toegekend ligt aan de gehele situatie waarin je verkeert.

Bijzondere bijstand

Als je bijzondere uitgaven maakt, kun je eventueel een beroep doen op bijzondere bijstand, aan te vragen bij de gemeente Groningen, afdeling Inkomen.

Trajecten

Als je een uitkering ontvangt, bestaat er de mogelijkheid dat je samen met je contactpersoon gaat kijken naar trajecten richting werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding etc.

Bekijk ook Dagbesteding.

CLI√čNTENRAAD PARTICIPATIE WERK EN INKOMEN GEMEENTE GRONINGEN

De cliëntenraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Dat kunnen mensen zijn die gebruik kunnen maken van een voorziening op grond van de gemeentelijke uitvoering van de Participatiewet en/of een beroep doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening.

SOZAWE
Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen

informatielijn (050) 367 50 00 (ma t/m vr van 8.00-17.00u)
sozawe@groningen.nl
www.gemeente.groningen.nl
Zonder afspraak ma t/m vr van 09.00-11.00u
Met afspraak ma t/m vr van 13.00-17.00u

CLIËNTENRAAD SOZAWE
(050) 367 52 02 (di, wo, do van 14.00-16.00u)
info@clientenraadgroningen.nl
www.clientenraadgroningen.nl