Zoek op de website

CAMPUS DIEP (voor jongvolwassenen)

Woonbegeleiding voor jongvolwassenen

Campus Diep is een keten van samenhangende en samenwerkende woon-leer-werk voorzieningen voor jong volwassenen van 18 tot 27 jaar in de stad Groningen, met begeleiding op het gebied van wonen, leren en werken. Campus Diep is verspreid over de stad en bedoeld voor jongeren met een instabiele woonsituatie. Projecten zijn afgestemd op persoonlijke wensen en doelen. Afhankelijk van de knelpunten kunnen de jongeren terecht in de verschillende trajecten.

Bekijk de site voor meer informatie en ook voor filmpjes van de lokaties en bevindingen van de jongeren zelf.

Ben je jonger dan 18 of toch op zoek naar iets anders, bezoek MJD.

CAMPUS DIEP