Zoek op de website

LEGER DES HEILS

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper.
Het maakt niet uit wat je achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie.

We kijken naar wat jij nodig hebt en hebben oog voor de hele mens. Als het nodig is beginnen we steeds opnieuw. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

Kijk op onze website http://www.legerdesheils.nl/noord/hulpaanbod-2 en ontdek wat het Leger des Heils allemaal voor je kan betekenen.

LEGER DES HEILS

Leger des Heils
Welzijns- & Gezondheidszorg Noord

Meer info en aanmelden via Trajectmanagement
050 317 2670
trajectmanagement.ldh-noord@legerdesheils.nl
www.legerdesheils.nl