Zoek op de website

RECLASSERING

Begeleiding van mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.

RECLASSERING NEDERLAND

Regio Groningen, Leonard Springerlaan 21, 9727 KB Groningen
(050) 318 81 88
www.reclassering.nl

RECLASSERING LEGER DE HEILS

Damsterdiep 271, 9713 EE Groningen
(050) 314 42 11
www.jeugdzorgenreclassering.nl

VNN RECLASSERING

Canadalaan 1, 9728 EA Groningen
050 522 57 00
www.vnn.nl

 

RECLASSERING

Bekijk VNN voor wat ze nog meer bieden.